فرمول براق کننده رنگی کفش

فرمول براق کننده رنگی کفش

فرمول براق کننده رنگی کفش

ترکیب بدست آمده از این فرمول جهت شاین نهایی رویه و براق کنندگی انواع کفش ها مناسب است. با تغییر رنگ بکار رفته در تولید این محصول، میتوان آن را برای هر کفش با هر رنگ سازگار نمود. همچنین توسط پارچه و یا اسفنج نرم به راحتی بر روی سطح مورد نظر اعمال میشود.

این فرمول در یک صفحه و با فرمت PDFارائه شده است


دسته:

فرمول براق کننده رنگی کفش

خرید آنلاین